Připravili jsme pro Vás nové výhodné balíčky. Jejich nabídka je omezená.

Odstoupení od kupní smlouvy

 

Jméno a příjmení:……………………………………………………………….

Bydliště:……………………………………………………………………………..

                ………………………………………………………………………………

                ………………………………………………………………………………

                ……………………………………………………………………………...

                ………………………………………………………………………………

E-mail:  ………………………………………………………………………………

Tel. číslo:             ………………………………………………………………….

 

Adresát (prodávající):

 

Expediční sklad – Plaváček

Dvořákova 781

572 01 Polička

 

 

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Dne………………………….......jsem si na Vašich internetových stránkách www.shop.plavacek-deti.cz objednal/a toto zboží:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….pod číslem objednávky:        ……………………………………………..,                 

v hodnotě…………………………………………..,- Kč.

Objednané zboží jsem obdržel/a dne……………………………..............

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši…………………..,- Kč na můj bankovní účet číslo:…………………………………………………………………………………nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

 

V……………………………………………………………….......................dne………………………………..

 

 

 

……………………………………………………………………….

Jméno a příjmení kupujícího

             (podpis)

 

 

 

 

Zpět do obchodu